Türkiye'nin En Dinamik Kuluçka Programı

Kabul Kriterleri

Programa katılacak kişilerin seçilmesi için herhangi bir başvuru zamanı, kişi sayısı sınırı bulunmamakla birlikte başvuru yapacak kişilerden Pre Sera sürecinden başlayacak olanlardan iş fikri veya proje dahi istenmemektedir. Fakat programa kabul edilebilmesi için bir kişinin taşıması gereken asgari özellikler bulunmaktadır:

 • Girişimcilik yeteneklerine sahip olması (Bakınız: “Ben Girişimciyim” testi),
 • Teknoloji odaklı bir girişimde bulunmak istemesi,
 • Ticari değeri bulunan ve sera imkanları ile gerçekleştirilebilecek bir iş fikrine sahip olması ya da bu iş fikrini Pre Sera sürecinde geliştirmesi,
 • Program süresince fiziki olarak programa iştirak edebilecek bir konumda bulunması,
 • Programa gerekli zamanı ayırarak iştirak etmesi,
 • Girişimde bulunmak istediği konu hakkında yeterli teknik bilgiye sahip olması (eğitimini almış olması),
 • İlerleyen süreçte şirket kurması gerekeceğinden bu yönde herhangi bir engelinin olmaması gerekmektedir.

 

Programa takım harici tek olarak başvuran kişilerden, ilerleyen dönemlerde doğrulanmış iş fikrinin içeriğine göre kendi takımlarını kurmaları beklenmektedir. Kişilerin tek başlarına tüm sera süreçlerini geçmesi mümkün değildir.

KABUL SÜRECİNDE GEREKLİ BELGELER

 1. Kimlik Fotokopisi
 2. E-Devletten Alınmış Adres Beyanı
 3. Öğrenci ise Transkript, Mezun ise Diploma Fotokopisi
 4. Öğrenci ise Öğrenci Belgesi

Belgelerin tamamlanmasının ardından sözleşme imzalanmakta olup hemen ardından Sera çalışma alanına giriş için kişiye özel kimlik kartları verilmektedir.