Türkiye'nin En Dinamik Kuluçka Programı
READING

clair

clair

Portatif ve ev tipi hava kalitesi ölçüm cihazı ile Kükürtdioksit, partikül madde pm10, partikül madde pm2. 5, azotdioksit, karbonmonoksit, karbondioksit, ozon gibi hava kalite indeksi parametreleri ölçülmesi hedeflenmektedir.